Recursos Humans

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

 Processos selectius

Resultat fase concurs i convocatòria entrevista d’aspirants per a la provisió mitjançant concurs oposició, amb caràcter interí, d’una plaça d'enginyer-a tècnic-a topògraf-a. Grup A, Subgrup A2, de l'Escala d'Administració especial, Subescala tècnica grau mitjà, vacant a la plantilla de la Diputació de Lleida (PDF) Resultat de la prova tècnica d’aspirants per a la provisió mitjançant concurs oposició, amb caràcter interí, d’una plaça d'enginyer-a tècnic-a topògraf-a. Grup A, Subgrup A2, de l'Escala d'Administració especial, Subescala tècnica grau mitjà, vacant a la plantilla de la Diputació de Lleida (PDF)
Anunci resultats fase oposició, fase concurs i convocatòria entrevista del procés selectiu per a la provisió mitjançant concurs oposició, amb caràcter interí, d’una plaça d’Auxiliar de Recaptació, Subgrup C2, amb destinació a l’Oficina de Vielha (PDF) Resultat de la prova de coneixements en llengua aranesa i convocatòria fase d'oposició del procés selectiu per a la provisió mitjançant concurs oposició, amb caràcter interí, d’una plaça d’Auxiliar de Recaptació, Subgrup C2, amb destinació a l’Oficina de Vielha (PDF) Resultat de la prova de suficiència de català d’aspirants per a la provisió mitjançant concurs oposició, amb caràcter interí, d’una plaça d’Auxiliar de Recaptació , Subgrup C2, amb destinació a l’Oficina de Vielha (PDF) Anunci d’aprovació de les bases de concurs oposició interí. Auxiliar de recaptació C 2 a Vielha (PDF)
Anunci de convocatòria del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjançant concurs oposició, 5 places de programador/a junior, vacants en la plantilla de la Diputació de Lleida (PDF)
Model normalitzat instància per a participar en els processos selectius (DOC)

 

Oferta pública

 

Trobareu tota la informació relacionada amb les ofertes i concursos en aquest enllaç:

Tauler d'Anuncis de la Seu Eletrònica