Recursos Humans

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

 Processos selectius

Anunci resultat concurs oposició del procés selectiu de tres Gestors Feders del procés selectiu 19/02”, per a la contractació temporal de personal laboral per obra o servei determinat, mitjançant concurs oposició Gestors Projectes Feder, Grup A, Subrup A2 (PDF) Anunci resultats prova exercici teòric del procés selectiu de tres Gestors Feders del procés selectiu 19/02”, per a la contractació temporal de personal laboral per obra o servei determinat, mitjançant concurs oposició Gestors Projectes Feder, Grup A, Subrup A2 (PDF) Resultats prova de català del procés selectiu de tres Gestors Feders i convocatòria fase oposició”, per a la contractació temporal de personal laboral per obra o servei determinat, mitjançant concurs oposició Gestors Projectes Feder, Grup A, Subrup A2 (PDF) Relació definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu de tres Gestors Feders i convocatòria fase oposició, per a la contractació temporal de personal laboral per obra o servei determinat, mitjançant concurs oposició, de tres gestors de Projectes FEDER (número de convocatòria 19/02) (PDF) Anunci de l’aprovació definitiva dels admesos i exclosos provisionals, per a la provisió mitjançant concurs oposició la contractació temporal de personal laboral per obra o servei determinat, de tres gestors de projectes FEDER, Grup A, Subgrup A2 (PDF) Anunci exposició pública de l'Aprovació de les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu, per a la contractació temporal de personal laboral per obra o servei determinat, mitjançant concurs oposició, de tres gestors de Projectes FEDER (número de convocatòria 19/02 (PDF)

 

Resultat del concurs oposició i proposta nomenament candidat per a la provisió mitjançant concurs oposició, amb caràcter interí, d’una plaça d'enginyer-a tècnic-a topògraf-a. Grup A, Subgrup A2, de l'Escala d'Administració especial, Subescala tècnica grau mitjà, vacant a la plantilla de la Diputació de Lleida (PDF) Resultat fase concurs i convocatòria entrevista d’aspirants per a la provisió mitjançant concurs oposició, amb caràcter interí, d’una plaça d'enginyer-a tècnic-a topògraf-a. Grup A, Subgrup A2, de l'Escala d'Administració especial, Subescala tècnica grau mitjà, vacant a la plantilla de la Diputació de Lleida (PDF) Resultat de la prova tècnica d’aspirants per a la provisió mitjançant concurs oposició, amb caràcter interí, d’una plaça d'enginyer-a tècnic-a topògraf-a. Grup A, Subgrup A2, de l'Escala d'Administració especial, Subescala tècnica grau mitjà, vacant a la plantilla de la Diputació de Lleida (PDF)
Anunci resultats per a la provisió mitjançant concurs oposició, amb caràcter interí, d’una plaça d’Auxiliar de Recaptació, Subgrup C2, amb destinació a l’Oficina de Vielha (PDF) Anunci resultats fase oposició, fase concurs i convocatòria entrevista del procés selectiu per a la provisió mitjançant concurs oposició, amb caràcter interí, d’una plaça d’Auxiliar de Recaptació, Subgrup C2, amb destinació a l’Oficina de Vielha (PDF) Resultat de la prova de coneixements en llengua aranesa i convocatòria fase d'oposició del procés selectiu per a la provisió mitjançant concurs oposició, amb caràcter interí, d’una plaça d’Auxiliar de Recaptació, Subgrup C2, amb destinació a l’Oficina de Vielha (PDF) Resultat de la prova de suficiència de català d’aspirants per a la provisió mitjançant concurs oposició, amb caràcter interí, d’una plaça d’Auxiliar de Recaptació , Subgrup C2, amb destinació a l’Oficina de Vielha (PDF) Anunci d’aprovació de les bases de concurs oposició interí. Auxiliar de recaptació C 2 a Vielha (PDF)
Anunci de convocatòria del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjançant concurs oposició, 5 places de programador/a junior, vacants en la plantilla de la Diputació de Lleida (PDF)
Model normalitzat instància per a participar en els processos selectius (PDF) Model normalitzat instància per a relació individualitzada de mèrits (PDF)

Oferta pública

 

Trobareu tota la informació relacionada amb les ofertes i concursos en aquest enllaç:

Tauler d'Anuncis de la Seu Eletrònica