Reñé participa en la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament sobre la proposta de modificació de la Llei de règim electoral general

ORIcompareixenca_president_parlament_02_editora_2_5186_0_1

ORIcompareixenca_president_parlament_03_editora_2_5186_1

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha destacat la importància de crear un sistema que esculli els diputats en base a la seva comarca i no en base als partits judicials per tal de poder “representar de forma justa els ciutadans”

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha participat aquest dimecres en la Comissió d’Afers Institucionals sobre la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general per tal que siguin les comarques i no els partits judicials les que defineixin les circumscripcions electorals a l’hora de determinar el nombre i l’assignació dels diputats provincials.

Actualment, el Parlament de Catalunya està tramitant la proposta per a presentar aquesta Proposició de llei de modificació a la Mesa del Congrés dels Diputats i dins del procediment legislatiu els grups parlamentaris han demanat la compareixença dels quatre presidents de les diputacions catalanes.

En la sessió ordinària d’aquest dimecres, el president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, ha estat l’encarregat de fer la compareixença en nom dels quatre presidents de les diputacions catalanes, que han coincidit en defensar la idoneïtat que siguin les comarques les que defineixin les circumscripcions electorals. No obstant això, han remarcat la necessitat de definir abans el mapa territorial i competencial de Catalunya.

Després de la intervenció dels grups parlamentaris i en el torn de respostes, el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha intervingut per destacar la importància de crear un sistema que esculli els diputats en base a la seva comarca i no en base als partits judicials per tal de poder “representar de forma justa els ciutadans”.

En la Comissió d’Afers Institucionals han coincidit el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé; el de Barcelona, Salvador Esteve; el de Tarragona, Josep Poblet, i l’adjunt a la Presidència de la Diputació de Girona, Pere Vila.

Barcelona, 21 de març de 2012

 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat