Licitacions iniciades abans de l’1/11/2010

Num. ExpedientObjecte de contracteData de publicacióData limit de presentacióSituació