Transparència en serveis i suport a municipis

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

1.- Pla d’Obres i Serveis


55. Té una secció visible a la web dedicada al Pla d’Obres i Serveis.

2.- Gestió tributària


57. Es publica un catàleg dels serveis en matèria de gestió tributària que puguin sol·licitar els municipis i altres ens locals de la província.

58. Es publiquen resums de la gestió tributària realitzada per compte dels municipis (per tribut i per entitat local).

3.- Assistència i cooperació jurídica i econòmica


59. Es publica un catàleg dels serveis en matèria d’assistència i cooperació jurídica i econòmica que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.

60. Es realitzen i publiquen estudis sobre les diferents zones i/o demarcacions de la província.

4.- Assistència tècnica urbanística i informàtica


61. Es publica un catàleg dels serveis en matèria d’assistència tècnica urbanística que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.

62. Es publica un catàleg dels serveis en matèria d’assistència tècnica informàtica i telemàtica que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.

5.- Altres indicadors

63. Es dona publicitat, almenys anual, referent a l’assistència donada per la Diputació als muncipis i el seu contingut. ( guia de la Diputació de Lleida)

65. Es publica un mapa amb la distribució i els enllaços de les vies provincials, els quilòmetres i el seu estat de conservació.

66. Es publiquen els serveis públics que estan gestionats a través de concessionaris i les activitats administratives externalitzades (realitzades mitjançant contractes d’assistència tècnica).