Transparència en les relacions amb la ciutadania

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

1.- Característiques de la pàgina web de la Diputació


26. Es pot veure el mapa de la pròpia web de la Diputació.

27. Existeix un cercador intern amb opcions de cerca avançada dins de la pàgina web de la Diputació

28. S’ha implantat un portal (o secció específica) de transparència a la web de la Diputació.

2.- Informació i atenció a l’interessat


29. Es poden realizar tramitacions administratives, permisos i llicències en línia pels interessats (Seu Electrònica OAGRTL,Bústia de Factures electròniques) garantint la protecció de dades de caràcter personal.

30. Té una bústia d’usuari o una secció visible a la pàgina web per a l’atenció, de preguntes, queixes i/o suggeriments dels interessats.

31. Es publiquen l’Oferta Pública d’Ocupació de la Diputació, les convocatòries de selecció, els terminis i el grau d’execució.

32. Els interessats poden seguir en línia l’estat de tramitació i les incidències dels procediments administratius (Seu Electrònica OAGRTL,Bústia de Factures electròniques) que han plantejat i/o els afecten.

3.- Nivell de compromís i responsabilitat social

35. Existeixen i es publiquen les accions de suport per a col·lectius com ciutadans discapacitats, aturats, joves, etc. (les ajudes a municipis o les directament realitzades per la Diputació).

36. Es publiquen els Plans Estratègics de Subvencions dels òrgans de la Diputació Provincial i les bases reguladores de cada tipus de subvenció.