Palau de la Diputació: Sol·licitud per a visites guiades

Palau

Descripció

Sol·licitud per a visites guiades al Palau de la Diputació, per conèixer tant la història de la institució com de la seva seu.

Qui ho pot sol·licitar

El servei va dirigit tant a la ciutadania en general com a grups d’estudiants.

Termini de presentació

Cal presentar la petició amb un mínim de quinze dies abans de la data de la visita.

Procediment

Adreçar la sol·licitud a l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Lleida, i lliurar-la al Registre General de la Diputació, carrer del Carme, 26, 25007. O bé es pot sol·licitar amb el formulari electrònic.

Modelatge administratiu (DOC) Petició electrònica