Servei d’assessorament tècnic (SAT)

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

El Servei d’Assessorament Tècnic municipal, en endavant SAT, és un servei dirigit als municipis per atendre i resoldre consultes tècniques puntuals mitjançant atenció telefònica, videotrucada o per escrit. Poden ser consultes incloses en procediments administratius o no.

Criteris de priorització:
Primer. Els municipis de menys de 1.000 habitants.¡
Segon. La data del registre d’entrada.
Tercer. En el cas de múltiples consultes del mateix ens local, es prioritzarà una consulta per entitat local.

El servei SAT serà gratuït.

Formulari de la sol·licitud Criteris SAT (PDF)