Sostenibilitat

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Funció


S’encarrega de l’assessorament a les entitats locals en matèria de medi ambient, així com de la gestió de les finques propietat de la Diputació de Lleida.

 

Composició


President delegat
Il·lm. Sr. Ramon Cónsola i Palau

 

Vocals

• Pel grup d’Esquerra Republicana de Catalunya:
Ferran Accensi i Torres
Marc Baró i Bernaduca
Carles Gibert i Bernaus
Helena Martínez i Siurana

• Pel Grup de Junts x Catalunya:
Joan Gilart i Escuer
Francesc Sabanés i Serra

• Pel grup del Partit dels Socialistes de Catalunya:
Agustí Jiménez i Pérez

• Pel grup de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía:
María Burrel Badia

• Pel Grup d’En Comú Guanyem Lleida:
Elena Ferré i Toldrà

• Pel grup d’Unitat d’Aran:
Amador Marqués i Atés

Secretari-delegat:
Xavier Fontalva i Lapuente