Contractació

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Funció


Té cura de l’administració del patrimoni de la Diputació de Lleida, tant de l’actual com de futures adquisicions o vendes. En la mateixa línia, té la responsabilitat de la gestió de les expropiacions en les obres públiques que executa la corporació.

 

Composició

President delegat
Il·lm. Sr. Marc Baró i Bernaduca

 

Vocals

Pel grup d’Esquerra Republicana de Catalunya:
Albert Bajona i Mascaró
Regina Cairol i Berengueres
Helena Martínez i Siurana

Pel Grup de Junts x Catalunya:
Francesc Josep Cerdà i Esteve
Joan Gilart i Escuer
Rosa Pujol i Esteve

Pel grup del Partit dels Socialistes de Catalunya:
Fèlix Larrosa i Piqué

Pel grup de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía:
María Burrel Badia

Pel Grup d’En Comú Guanyem Lleida:
Elena Ferré i Toldrà

Pel grup d’Unitat d’Aran:
Amador Marqués i Atés

Secretari-delegat:
Albert Terés i Carcar