Promoció Econòmica

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Funció


Informa del Patronat de Promoció Econòmica de les Terres de Lleida i del CEEI.

 

Composició

 

President delegat
Il·lm. Sr. Carles Gibert i Bernaus

 

Vocals

• Pel grup d’Esquerra Republicana de Catalunya:
Ferran Accensi i Torres
Josep Ramon Fondevilla i Isús
Jordi Verdú i Paijà

• Pel Grup de Junts x Catalunya:
Francesc Josep Cerdà i Esteve
Joan Gilart i Escuer
Antoni Navinés i Miró

• Pel grup del Partit dels Socialistes de Catalunya:
Agustí Jiménez i Pérez

• Pel grup de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía:
María Burrel Badia

• Pel Grup d’En Comú Guanyem Lleida:
Elena Ferré i Toldrà

• Pel grup d’Unitat d’Aran:
Amador Marqués i Atés

Secretari-delegat:
Mercè Pujol i Nadal