Cooperació Municipal

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Funció

 

Informa de les actuacions emmarcades dins de la línia de col·laboració i cooperació interadministrativa de la Diputació de Lleida amb les entitats locals del territori lleidatà:

  • Informes jurídics pel que fa a segregacions i agrupaments de municipis, normativa urbanística municipal, etc. A més d’assessorament i assistència als municipis en l’àmbit jurídic, econòmic, etc.
  • Gestió de les línies d’ajut de la Diputació als ajuntaments i altres entitats locals per col·laborar en el finançament de les obres de titularitat municipal (petites ajudes, bestretes, plans d’obres, etc.).

 

Composició

 

President delegat

Il·lm. Sr. Joan Gilart Escuer

 

Vocals

Pel Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya:
Ferran Accensi i Torres
Marc Baró i Bernaduca
Carles Gibert i Bernaus
Jordi Verdú i Paijà

Pel Grup de Junts x Catalunya:
Antoni Navinés i Miró
Rosa M. Perelló i Escoda

Pel grup del Partit dels Socialistes de Catalunya:
Agustí Jiménez i Pérez.

Pel grup de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía:
María Burrel Badia

Pel Grup d’En Comú Guanyem Lleida:
Elena Ferré i Toldrà

Pel grup d’Unitat d’Aran:
Amador Marqués i Atés

Secretari-delegat:
Maite Josa de Riu