Comissió informativa de cooperació municipal, acció territorial i medi ambient

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Funció

Àrea administrativa: Departament de Planificació i Cooperació

Contingut:

Informa de les següents actuacions emmarcades dins de la línia de col·laboració i cooperació interadministrativa de la Diputació de Lleida amb les entitats locals del territori lleidatà:

  • Informa sobre les segregacions i agrupacions de
  • Gestió dels convenis d’assistència tècnica amb els Consells
  • Gestió de les línies d’ajut de la Diputació als ajuntaments i altres entitats locals per col·laborar en el finançament de les obres d’infraestructures i equipaments de titularitat municipal.

Informa de les actuacions de la Diputació de Lleida que tenen a veure amb la seva funció de dinamització del territori i suport de totes les iniciatives que tinguin com a objectiu el desenvolupament socioeconòmic de les comarques lleidatanes per aconseguir l’equilibri territorial.

Informa, igualment, les creacions, modificacions i en el seu cas, dissolució de consorcis i altres ens d’agrupació de municipis.

  • Àrea administrativa: Secció de Medi Ambient

Contingut:

Assessorament a les entitats locals en matèria de medi ambient Tramitació d’ajuts en matèria ambiental

Prestació de suport a la Diputació de Lleida i els seus organismes en matèria mediambiental

Composició

President delegat

Il·lm. Sr. Fermí Massot i Aymí