Estructures d’Estat

Tributs de Catalunya

Rene_i_Alcaldes_Gencat

consulta_9N_5

signatura_conveni_4dip_ACM

Prèviament al Pacte Nacional pel Dret a decidir, les diputacions catalanes ja treballaven en clau de país, en el que representa un exercici històric de responsabilitat envers els municipis i els seus ciutadans. Davant de la situació econòmica dels país, les quatre diputacions catalanes, les entitats municipalistes (ACM i FCM) i la Generalitat de Catalunya signen un conveni de col·laboració per avançar els pagaments d’aquesta darrera institució als ajuntaments catalans i aportar liquiditat als ens locals de Catalunya.

El mateix any 2012 se signa un altre conveni de col·laboració amb l’Agència Tributària de Catalunya amb l’objectiu de començar a construir un entorn de creixement propici que atengui amb més transparència, eficiència i eficàcia les demandes dels ciutadans i en garanteixi la prestació dels serveis bàsics del país.

L’any 2014 la Diputació de Lleida posa a disposició del projecte Tributs de Catalunya una xarxa de finestreta única que representa un pas ferm en la modernització de l’Administració catalana, l’experiència de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) i la seva estructura al territori per assentar un model de gestió tributària propi, en xarxa i adaptat a la realitat i els interessos del país.

Al setembre de 2015, es va celebrar l’acte de signatura del conveni entre la Generalitat, les quatre diputacions catalanes, l’ACM i la FMC per a la implantació de la Finestreta Única Empresarial (FUE) als ens locals de Catalunya. L’objectiu d’aquest conveni és coordinar i facilitar el desplegament de la Llei de simplificació de l’activitat administrativa mitjançant la incorporació al món local de punts d’atenció únics i propers adreçats als empresaris i professionals.