Programa d’ajuts a les llars d’infants de titularitat municipal

pissarra1 - SLI

L’objecte d’aquest programa és regular la concessió d’ajuts econòmics de la Diputació de Lleida als ajuntaments amb llars d’infants de titularitat municipal, autoritzades pel Conveni de creació de llars d’infants públiques de titularitat municipal signat amb el Departament d’Ensenyament, per al seu funcionament.

Actualment, la Diputació de Lleida destina una partida important per curs escolar en conceptes com el manteniment de les 163 llars infantils municipals o la transferència de recursos als consells comarcals per al servei de transport i menjador escolar no obligatori, servei que necessiten més de 600 famílies. Aquesta mesura ha permès mantenir un servei essencial i necessari per a la comunitat educativa del territori, especialment per als alumnes residents en nuclis dispersos.

Aprovació definitiva de les Bases Específiques del Programa d’ajuts per al funcionament de les Llars d’infants públiques de titularitat municipal (PDF) Extracte de la convocatoria: Programa llars d’infants de titularitat municipal 2017-2018 (PDF) Compte justificatiu simplificat Edicte d’aprovació definitiva de les Bases específiques del Programa d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal (PDF) Declaració en aplicació de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència (DOC)
Convocatòria del Programa d’ajuts per al funcionament de les Llars d’infants públiques de titularitat municipal, curs 2016-2017 (PDF) Convocatòria del Programa d’ajuts per al funcionament de les Llars d’infants públiques de titularitat municipal, curs 2015-2016 (PDF) Convocatòria 2014-2015 i bases del programa (PDF) Convocatòria 2013-2014 i bases específiques del programa (PDF)