Ajuts als consells comarcals per a transport escolar no obligatori

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Curs 2015-2016

Model de sol·licitud (DOC)

Modelatge per a la justificació de l’execució de l’actuació:

Compte justificatiu (DOC) Certificat de l'expedient administratiu de contractació (DOC)

Curs 2014-2015

Model de sol·licitud (DOC)

Modelatge per a la justificació de l’execució de l’actuació:

Compte justificatiu (DOC) Certificat de l'expedient administratiu de contractació (DOC)

Curs 2013-2014


Model de sol·licitud (DOC)
Modelatge per a la justificació de l’execució de l’actuació:
Compte justificatiu (DOC)
Certificat de l'expedient administratiu de contractació (DOC)

Curs 2012-2013

Nota informativa (PDF) Model de sol·licitud (DOC)

 

Modelatge per a la justificació de l’execució de l’actuació:

Compte justificatiu (DOC)

Certificat de l'expedient administratiu de contractació (DOC)

Curs 2011-2012

Nota informativa (PDF) Model de sol·licitud (DOC)

 

Modelatge per a la justificació de l’execució de l’actuació:

Compte justificatiu (DOC)

Certificat de l'expedient administratiu de contractació (DOC)