Ajuts als consells comarcals per al transport escolar no obligatori (curs 2017-2018)

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

La finalitat d’aquests ajuts és contribuir al finançament del servei de transport escolar no obligatori per a aquells alumnes que, tot i residir al mateix municipi on hi ha el centre escolar, necessiten la prestació d’aquest servei.

 

Sol·licitud

Model de sol·licitud (DOC)

Modelatge per a la justificació de l’execució de l’actuació:

Compte justificatiu (DOC) Compte justificatiu simplificat (DOC) Certificat de l'expedient administratiu de contractació (DOC) Declaració en aplicació de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència (DOC) Declaració responsable sobre publicitat (DOC)

2016 – 2017

Compte justificatiu (DOC) Compte justificatiu simplificat (DOC) Certificat de l'expedient administratiu de contractació (DOC)