Ajuts als ajuntaments per finançar el servei de salvament i socorrisme a les piscines municipals

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Bases específiques (PDF) Convocatòria de l'ajut 2019 (PDF) Sol·licitud (Data límit de presentació de sol·licituds: 14/10/2019) (DOC)

Modelatge per a la justificació:

  • Compte justificatiu simplificat (DOC)
  • Certificat de l’expedient administratiu de contractació (DOC)

Aquest document (CERTIFICAT DE L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU DE CONTRACTACIÓ) només és obligatori en els supòsits de pressupostos superiors a 49.999,99 € (IVA exclòs) per a obres o adquisicions de béns immobles, i 17.999,99 € (IVA exclòs) per a serveis i subministraments

  • Declaració en aplicació de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència (DOC)
  • Declaració responsable sobre publicitat (DOC)
Ajuts anys anteriors