El Centre Europeu d’Empreses i Innovació

CEEI Lleida

CEEI Lleida

L’any 2005, la Diputació de Lleida va voler fer una aposta per la gent del territori, les idees i els emprenedors. Naixia així el Centre Europeu d’Empreses i Innovació (CEEI), una iniciativa que pretenia facilitar un lloc físic, però també un acompanyament als nous empresaris en la creació del seu propi negoci. Gairebé nou anys després, està totalment consolidat i implantat a tot el territori lleidatà.

A través del Centre Europeu d’Empreses i Innovació (CEEILleida) i de tota la xarxa de centres territorials, la Diputació de Lleida dóna suport a les persones emprenedores, impulsa la cultura de la innovació i fomenta la creació d’ocupació.

Aquesta xarxa de 12 centres distribuïts per totes les comarques de Lleida (l’últim inaugurat a finals de 2013 al municipi de Torrefarrera) és un referent territorial que contribueix, entre altres paràmetres socioeconòmics, a la diversificació de l’economia lleidatana i a l’emergència d’un nou teixit empresarial centrat en la petita i mitjana empresa.

Els 12 centres d’empreses innovadores que la Diputació ha distribuït per totes les comarques de Lleida ofereixen més de 9.000 m2, acullen 68 empreses i donen feina a 150 persones de forma directa.

Des de la implantació territorial de la xarxa CEI, s’han creat més de 70 empreses, s’han generat més de 300 llocs de treball i, un cop superat el període d’incubació de les noves empreses, un 94% dels projectes acollits a la xarxa CEI s’han consolidat i han tirat endavant.

Els CEI són una eina per promoure la cultura emprenedora, construir un teixit empresarial sòlid, posar en marxa projectes innovadors, donar sortida al talent local, generar ocupació i contribuir al desenvolupament de les comarques de Lleida.