Recursos Humans

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

 Processos selectius

Bases concurs-oposició, per a proveir interinament, dues places d'administratiu/va al departament de Recursos Humans, vacants a plantilla de Diputació (PDF)
Anunci relació definitiva admesos i exclosos en el procés selectiu per a la provisió mitjançant concurs-oposició d'una plaça interina d'Oficial 1a recaptació. subgrup C1, amb destinació a Les Borges Blanques (PDF) Anunci de l’aprovació provisional dels admesos i exclosos, per a la provisió mitjançant concurs-oposició d'una plaça interina d'Oficial 1a recaptació. subgrup C1, amb destinació a Les Borges Blanques (PDF) Bases concurs-oposició d'una plaça interina d'Oficial 1a recaptació. subgrup C1, amb destinació a Les Borges Blanques (PDF)
Bases per a proveir interinament una plaça d'economista de l'escala d'administració especial (PDF) Anunci relació definitiva admesos i exclosos en el procés selectiu per proveir una plaça d'economista (PDF) Valoració de l’exercici teòric en el procés selectiu per proveir una plaça d'economista (PDF) Valoració de l’exercici pràctic en el procés selectiu per proveir una plaça d'economista (PDF) Valoració fase concurs, entrevista i proposta aspirant en el procés selectiu per proveir una plaça d'economista (PDF)

 

Bases per a proveir interinament una plaça de tècnic/a mig control financer de l'escala d'administració especial (PDF) Anunci relació definitiva admesos i exclosos - procés selectiu tècnic/a mig control financer (PDF) Valoració exercici teòric del procés selectiu, mitjançant concurs oposició, per proveir interinament, una plaça de tècnic/a mig control financer (convocatòria núm. 16/01) (PDF) Valoració exercici pràctic del procés selectiu, mitjançant concurs oposició, per proveir interinament, una plaça de tècnic/a mig control financer (PDF) Rectificació de la valoració d'un exercici pràctic del procés selectiu, mitjançant concurs oposició, per proveir interinament, una plaça de tècnic/a mig control financer (PDF) Valoració del procés selectiu, mitjançant concurs oposició, per proveir interinament, una plaça de tècnic/a mig control financer (PDF) Valoració entrevista i proposta procés selectiu, mitjançant concurs oposició, per proveir interinament, una plaça de tècnic/a mig control financer (PDF)

 

Bases per a proveir interinament una plaça d'auxiliar de Recaptació de l’ OAGRTL a Cervera (PDF) Relació provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs oposició, per proveir interinament, una plaça d'Auxiliar de Recaptació de l'OAGRTL, amb destinació a l'Oficina de Cervera (convocatòria núm. SR 1 - 2016) (PDF) Relació definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs oposició, per proveir interinament, una plaça d'Auxiliar de Recaptació de l'OAGRTL, amb destinació a l'Oficina de Cervera (PDF) Qualificació de la prova de suficiència de català, Nivell C1, del procés selectiu, mitjançant concurs oposició, per proveir interinament, una plaça d'Auxiliar de Recaptació de l'OAGRTL, amb destinació a l'Oficina de Cervera (PDF) Proposta de nomenament del procés selectiu del concurs oposició, per proveir interinament, una plaça d'auxiliar de Recaptació de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, subgrup C2, de l’Oficina de Cervera (PDF)
Instància per a l'admissió a les proves de selecció de personal (DOC)

 

Oferta pública

 

 

Tauler d'Anuncis de la Seu Eletrònica