Arxiu

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

L’Arxiu Central de la Diputació custodia la documentació administrativa i tècnica que ha generat la institució al llarg dels anys tant de la tasca administrativa pròpia com de l’execució de competències que li han estat delegades (benèfiques i sanitàries, educatives i culturals, de protecció civil i de recaptació d’impostos…).

El volum de registres actualment supera les 88.000 unitats documentals i prop d’uns 3.000 plànols.

També hi ha més de 42.000 registres fotogràfics digitalitzats i disponibles per als usuaris i investigadors.

Actualment, l’Arxiu depèn orgànicament del Servei d’Arxius, Estudis i Informació de la Diputació.

Guia de l'Arxiu Fons de documentació planogràfica Fons de documentació administrativa Actes del Ple i de la Comissió de Govern Censos electorals Actes de la comissió mixta de Reclutament Documentació de les Guerres Carlines Publicació del llibre de registre d'eliminacions de 2015 (PDF)

La col·laboració entre les quatre diputacions catalanes, ajuntaments, arxius comarcals diversos i el Consorci AOC, sota la coordinació de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat ha fet possible disposar d’aquest instrument imprescindible per a la correcta implantació de l’administració electrònica i la consegüent gestió dels documents electrònics des que són rebuts o generats fins al seu arxivament definitiu, tot garantint-ne l’accés, ara i en el futur.

”Quadre
Sol·licitud d’informació al Servei d’Arxius, Estudis i Informació