Transparència

La comunicació forma part indestriable de la gestió en les institucions per la seva funció transcendent en la transmissió de les polítiques públiques. Garanteix que els ciutadans tinguin accés a informació i serveis del seu interès, alhora que facilita una interlocució directa i àgil entre la ciutadania i l’Administració en favor d’una més gran celeritat en la resposta i la consolidació d’un clima de major confiança.

El model de gestió de la Diputació de Lleida es basa, precisament, en la transparència, la proximitat i la territorialització i, per tal que aquests criteris siguin reconeguts àmpliament i de manera efectiva, la institució ha dut a terme una redefinició i reordenació dels seus propis canals de comunicació.

Amb la nova pàgina web corporativa, www.diputaciolleida.cat −que ha redefinit completament el fons i la forma dels continguts que s’hi presenten− s’ha prioritzat l’acompliment dels indicadors que certifiquen el grau de transparència d’una institució, segons l’índex que avalua totes les diputacions catalanes i de l’Estat espanyol.

Aquesta informació també es pot consultar al Butlletí Oficial de la Província. Se’l coneix amb la sigla BOP i les administracions públiques de l’àmbit de Lleida hi publiquen les disposicions de caràcter general i les ordenances, així com altres acords o anuncis d’interès públic.

A través de la pàgina web www.diputaciolleida.cat també es pot accedir als portals que singularitzen l’activitat dels organismes autònoms i patronats de la Diputació de Lleida. Així, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, els patronats de Turisme i de Promoció Econòmica i l’Organisme Autònom de Recaptació i Gestió de Tributs Locals també utilizen la seva pàgina per informar i facilitar tràmits i serveis.

Qualsevol ciutadà que tingui alguna proposta per millorar el funcionament de la institució en el dia a dia, la pot fer arribar a la Diputació de Lleida a través de la bústia de suggeriments de la web. També es troben a  l’abast de tothom els perfils socials www.facebook.com/diputaciolleida, Instagram i Twitter @diputacioLleida i el canal de youtube “Diputació de Lleida”.

TRANSPARÈNCIA INSTITUCIÓ
Transparència en la informació sobre la Diputació
TRANSPARÈNCIA CIUTADANS
Transparència en les relacions amb la ciutadania
TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA
Transparència econòmica i financera
TRANSPARÈNCIA CONTRACTACIONS
Transparència en les contractacions de serveis
TRANSPARÈNCIA SERVEIS MUNICIPIS
Transparència en serveis i suport a municipis
INDICADORS TRANSPARÈNCIA
Indicadors de la nova llei de transparència