Organismes i consorcis on participa la institució

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

ASSOCIACIONS

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA: Joan Reñé i Huguet

ASSOCIACIÓ ENS DE MUNTANYA DEL PIRINEU: Gerard Sabarich i Fernández-Coto. Suplent: Antoni Navinés i Miró.

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS DE MUNTANYA: Joan Reñé i Huguet

ASSOCIACIÓ XARXASOT (Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat): Joan Reñé i Huguet. Suplent: Francesc Sabanés.

COMISSIONS

ACM – COMISSIÓ D’AGRICULTURA: Rosa Pujol i Esteve.

ACM – COMISSIÓ DE COOPERACIÓ: Joan Ubach Isanta.

ACM – COMISSIÓ DE CULTURA: Rosa Pujol i Esteve.

ACM – COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ: Enric Mir Pifarré.

COMISSIÓ ASSESSORA DEL PLA DIRECTOR D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE CATALUNYA (PIEC): Antoni Fo i Bellí.

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL: Joan Reñé i Huguet. Suplent: Joan Ubach Isanta.

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ CARTOGRÀFICA DE CATALUNYA: Eloi Bergós i Farràs.

  • GRUP DE TREBALL DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE GEOINFORMACIÓ: Miquel Latorre i Molias.
  • COMISSIÓ TÈCNICA CT1: PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA I INSPIRE (Depenent de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya) Miquel Latorre i Molias
  • COMISSIÓ TÈCNICA CT2: COMISSIÓ TÈCNICA EN INFORMACIÓ GEOGRÀFICA ADMINISTRACIÓ LOCAL (Depenent de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya) Miquel Latorre i Molias
  • COMISSIÓ TÈCNICA CT3: INSPIRE: Miquel Latorre i Molias

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DIPUTACIONS – SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA: Rosa Ma. Perelló i Rosa Pujol Esteve.

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ I MILLORA DE LA LÍNIA FÈRRIA LLEIDA-BARCELONA, VIA MANRESA: Rosa Maria Perelló i Escoda. Suplent: Marta Huguet Mas.

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ I SEGUIMENT DEL PROJECTE TCQ: Ramon Lleonart i Puerto.

COMISSIÓ GESTORA DE L’ÀREA DE REHABILITACIÓ INTEGRADA DEL CENTRE HISTÒRIC DE LLEIDA: Paco Cerdà Esteve.

COMISSIÓ INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PÚBLIC D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS I MUSICALS DE CATALUNYA: Rosa Pujol i Esteve. TAULA TÈCNICA: Jordi Serés Aguilar.

COMISSIÓ INSTITUCIONAL “CONSTRUÏM EL FUTUR” (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya): Ramon Lleonart Puerto.

COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE REINSERCIÓ SOCIAL (CIRSO) Comissió Delegada Territorial de Lleida: Francesc Sabanés.

COMISSIÓ INTERINSTITUCIONAL D’IGUALTAT DE GÈNERE: Rosa M. Mora Valls.

COMISSIÓ MIXTA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA, LES DIPUTACIONS I LES ENTITATS ASSOCIATIVES D’ENS LOCALS: Rosa Pujol i Esteve.

COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIó DE LLEIDA I LA INIVERSITAT DE LLEIDA PER A L’IMPULS I LA CONSTRUCCIÓ DELS EQUIPAMENTS DELS ESTUDIS DE VETERINÀRIA I CIÈNCIA  I PRODUCCIÓ  ANIMAL: Marlen Minguell Ortiz, Ramon Bernaus Abellana, Joan Vidal Balañà i Divina Farreny Justribó.

COMISSIÓ NACIONAL PER A UNA INTERVENCIÓ COORDINADA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE: Francesc Sabanés. Suplent: Rosa Pujol i Esteve.

COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (FEMP): Joan Reñé i Huguet.

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL I URBANISME DE CATALUNYA: Joan Reñe i Huguet. Suplent: Rosa Perelló Escoda.

COMISSIÓ PROVINCIAL DE SEGURETAT VIAL: Josep Ibarz Gilart.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L’ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LES DIPUTACIONS DE BARCELONA, GIRONA, LLEIDA I TARRAGONA EN MATÈRIA DE PROGRAMES D’OCUPACIÓ: Marlen Minguell Ortiz i Jordi Latorre Sotus.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS AL SANTUARI MONESTIR DE “SANTA MARIA DEL MIRACLE”: Eloi Bergós Farràs i Joan Eroles i Samarra.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI ENTRE EL PARLAMENT DE CATALUNYA I LES DIPUTACIONS DE BARCELONA, LLEIDA I GIRONA PER A LA PROJECCIÓ INSTITUCIONAL DEL PARLAMENT A L’ÀMBIT EDUCATIU I UNIVERSITARI: Josep Gabarró Rivelles (titular), Antoni Fo Belli (suplent)

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA I LES 4 DIPUTACIONS CATALANES: Xavier Monné i Gimeno. Suplents: M. Lluïsa Teixidó Viñes i Emili Torán Montserrat.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DELS CONVENIS SIGNATS AMB EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT: Josep Ibarz Gilart, Assessor pel Desenvolupament d’Infraestructures i Enrique Regaño i Ballarín.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT CONVENIS

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL MONTSEC: Eloi Bergós i Farràs.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CASTELL DE VALÈNCIA D’ÀNEU: Josep Ibarz Gilart i Melitó Camprubí Puig

COMISSIÓ DE SEGUIMENT PER DESENVOLUPAR ELS ACORDS ADOPTATS EN LA MOCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ SOBRE LA REPARACIÓ, CONDICIONAMENT I MILLORA DELS CAMINS GENERALS DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL D’ARAGÓ I CATALUNYA, APROVADA EL 4 DE MARÇ DE 2016: Josep Ibarz i Gilart.

COMISSIÓ DE SUPORT DE L’ESPORT AMATEUR D’ELIT: Josep Ibarz i Gilart, Paco Cerdà Esteve, Jaume Gilabert Torruella.

COMISSIÓ TÈCNICA DEL PATRIMONI CULTURAL DE LA CATALUNYA CENTRAL: M. Pilar Vázquez Falip .

CONSELL TERRITORIAL CONSULTIU I DE COORDINACIÓ DE SALUT PÚBLICA A LLEIDA: Joan Reñé i Huguet.

COMISSIÓ TERRITORIAL DEL PATRIMONI CULTURAL: representant M. Pilar Vázquez Falip.

COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE L’ALT PIRINEU: Gerard Sabarich Fernàndez-Coto. Suplent: Antoni Navinés Miró.

COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE LLEIDA: Rosa Pujol i Esteve. Suplent: Josep Ibarz Gilart .

COMITÈS

COMITÈ DE VALORACIÓ DEL PUOSC 2013 – 2016: Joan Eroles i Samarra.

COMITÈ INSTITUCIONAL DE SEGUIMENT DEL PLA ACTIVA’T PER LA SALUT MENTAL: Paco Cerdà Estevea

COMITÈ PER A L’ACOLLIDA DE PERSONES REFUGIADES: Rosa M. Perelló Escoda, titular i Francesc Sabanés, suplent.

COMITÈ PROVINCIAL DE LA CREU ROJA DE LLEIDA: Joan Reñé i Huguet. Suplent: Paco Cerdà Esteve.

COMITÈ TÈCNIC PER L’ELABORACIÓ D’UN CODI DE CONDUCTA DELS CÀRRECS DELS ENS LOCALS I ELS ALTRES ORGANISMES I INSTITUCIONS PÚBLIQUES: M. del Rosario Rodríguez Ros. Substitut: Ramon Bernaus Abellana.

CONSELLS

CONSELL ASSESSOR DE LES EMERGÈNCIES: Josep Ibarz Gilart. Suplent: Gerard Sabarich Fernández-Coto.

CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT: Antoni Fo i Belli.

CONSELL D’EMPADRONAMENT DE L’INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA: JRosa Ma. Perelló Escoda.

CONSELL CERTIFICADOR DEL SEGELL infoparticip@: Eloi Bergós Farràs.

CONSELL DE LA MOBILITAT: Josep Ibarz Gilart.

CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I DE L’OCUPACIÓ: Joan Buchaca Arfelis.

CONSELL RECTOR DE L’INSTITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA: Rosa Ma. Perelló Escod.

CONSELL TERRITORIAL DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE LLEIDA: Rosa Ma Perelló Escoda. Suplent: director de l’OAGRTL.

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’IRTA: Joan Reñé i Huguet. Suplent: Rosa Pujol i Esteve.

CONSELL DE BIBLIOTEQUES: Rosa Pujol i Esteve

CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LA REGIÓ SANITÀRIA DE L’ALT PIRINEU I ARAN: Vocal: Francesc Cerdà Esteve. Suplent: Divina Farreny Justribó

CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LA REGIÓ SANITÀRIA DE LA CATALUNYA CENTRAL: Vocal: Francesc Cerdà Esteve. Suplent: Divina Farreny Justribó

CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LA REGIÓ SANITÀRIA DE LLEIDA: Vocal: Francesc Cerdà Esteve. Suplent: Divina Farreny Justribó

CONSORCIS

CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL:
Assemblea general: Joan Reñé i Huguet. Suplents: M. Rosa Pujol i Esteve i Rosa M. Perelló i Escoda.

CONSORCI DEL CENTRE D’ESTUDIS PORCINS DE TORRELAMEU: Eloi Bergós i Farràs, Francesc Cerdà i Esteve, Enric Mir i Pifarré i M. Rosa Pujol i Esteve .

CONSORCI CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA: Eloi Bergós Farràs i Francesc Sabanés Serra. Substitut: Albert Bajona Mascaró.

CONSORCI DE L’ESTANY D’IVARS-VILA-SANA
Consell General: Joan Reñé i Huguer, Eloi Bergós Farràs i Joan Talarn Gilabert. Substitut: Francesc Sabanés.
Comissió d’Usos i Gestió: Marlen Minguell i Ortíz i Xavier Fontalva i Lapuente.

CONSORCI DE GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE CASTELLNOU D’OSSÓ: Josep Ibarz i Gilart (vocal). Suplent: Rosa M. Perelló i Escoda.

CONSORCI DE GESTIÓ DE RECURSOS HÍDRICS DE LA CONCA DEL RIU ONDARA: Francesc Sabanés. Suplent: Josep R. Branzuela Almacellas.

CONSORCI DE GERRI DE LA SAL: Gerard Sabarich i Fernández-Coto. Suplent:Joan Ubach Isanta.

GLOBALLEIDA
Junta General: Joan Reñé i Huguet, Jordi Latorre Sotus, Rosa Perelló i Escoda, Paco Cerdà Esteve, Enric Colom Sandiumenge, Jaume Gilabert i Torruella, Rosa Pujol Esteve, i Enric Mir Pifarré .
Comitè Executiu: Joan Reñé i Huguet, Jordi Latorre Sotus, Rosa Pujol Esteve i Enric Mir Pifarré.

CONSORCI LOCAL I COMARCAL DE COMUNICACIÓ (Consell General): Joan Reñé i Huguet i Rosa Ma. Perelló Escoda.

CONSORCI DEL MUSEU DE LLEIDA, DIOCESÀ I COMARCAL
Plenari: Joan Reñé i Huguet.
Comissió Executiva: Rosa Pujol i Esteve.

CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Plenari: Rosa Pujol i Esteve.
Consell de Centre del CNL de Lleida: Rosa Pujol i Esteve.

CONSORCI SEGRE – RIALB CATALUNYA: Eloi Bergós Farràs.

CONSORCI DE L’OBSERVATORI CATALÀ DEL PAISATGE: Josep R. Ibarz i Gilart.

CONSORCI DEL PATRIMONI MUNDIAL DE LA VALL DE BOÍ: Joan Reñé i Huguet i Joan Ubach Isanta.

CONSORCI DEL CENTRE ASSOCIAT UNED DE LA SEU D’URGELL: Joan Reñé i Huguet, Antoni Navinés i Miró i Nuria Marín Casas.

CONSORCIS GESTIÓ FONS EUROPEUS

CONSORCI ALT URGELL XXI: Antoni Navinés i Miró.

CONSORCI CEDER PALLARS: Joan Ubach Isanta.

CONSORCI DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA NOGUERA: Eloi Bergós Farràs.

CONSORCI DESENVOLUPAMENT RURAL DEL PLA D’URGELL: Rosa Pujol Esteve.

CONSORCI EXECUCIÓ PROGRAMA DESENVOLUPAMENT RURAL DE L’URGELL: Rosa Perelló i Escoda.

CONSORCI DE LES GARRIGUES: Enric Mir Pifarré.

CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL MONTSEC SOSTENIBLE
Consorci: Joan Reñé i Huguet. Suplent: Eloi Bergós Farràs.
Comissió Tècnica: Joan Vidal i Balañà.

CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL PALLARS-RIBAGORÇA
Consorci: Joan Ubach Isanta.
Comissió Tècnica: Joan Vidal i Balañà.

CONSORCI UNIVERSITARI CENTRE ASSOCIAT A LA UNED DE CERVERA: Joan Reñé i Huguet., Jordi Latorre Sotus i Rosa Perelló Escoda.

FUNDACIONS

FUNDACIÓ AULA ALTS ESTUDIS ELECTES: Joan Reñé i Huguet. Suplent: Rosa M. Perelló i Escoda.

FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER D’ESTUDIS AUTONÒMICS I LOCALS: Rosa Pujol Esteve

FUNDACIÓ FIRA DE LLEIDA:
Patronat: Joan Reñé i Huguet, Paco Cerdà Esteve, Gerard Sabarich i Fernández-Coto, Enric Mir Pifarré i Marlen Minguell i Ortíz.
Comissió Delegada: Gerard Sabarich i Fernández-Coto, Enric Mir Pifarré i Marlen Minguell i Ortíz.
Comissió de contractació pel lloguer, subministrament i muntatge d’estands: Enric Mir i Pifarré.
FUNDACIÓ “MARIA PILAR FELIP”: Paco Cerdà Esteve

FUNDACIÓ “PIA ALMOYNA”: Paco Cerdà Esteve.

FUNDACIÓ PRIVADA AREMI: President de la Diputació.

FUNDACIÓ PRIVADA JULIÀ CARBONELL: Joan Reñe Huguet, Rosa M. Perelló Escoda, Rosa Pujol Esteve, Gerard Sabarich Fernàndez-Coto i Jordi Latorre Sotus.

FUNDACIÓ PRIVADA DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL: Joan Reñé i Huguet.

FUNDACIÓ PRIVADA ESPAI GUINOVART D’AGRAMUNT: Rosa Perelló Escoda..

FUNDACIÓ PRIVADA GUILLEM VILADOT “LO PARDAL”: Joan Reñé i Huguet (Substitut: Francesc Sabanés), i la Directora de la Fundació Pública I.E.I.

FUNDACIÓ PRIVADA JOAN ORÓ: Paco Cerdà Esteve.

FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU D’URBANISME “JOSEP MAS DORDAL”: Rosa Pujol i Esteve.

FUNDACIÓ RECER (ANDEC): Francesc Sabanés.

FUNDACIÓ ROCA SASTRE: Francesc Sabanés.

ORGANISMES AUTÒNOMS I PATRONATS

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL FIRA DEL TEATRE AL CARRER, DE TÀRREGA: Rosa Pujol i Esteve i Jordi Latorre Sotus.

ORGANISME AUTÒNOM DE “CAL TREPAT” (Tàrrega): Gerard Sabarich Fernández-Coto.

PATRONAT DEL CASTELL DE CIUTADILLA: Joan Reñé i Huguet. Suplent: Josep R. Ibarz i Gilart.

PATRONAT DEL CASTELL DE MALDÀ: Joan Reñé i Huguet. Suplent: Josep R. Ibarz i Gilart.

PATRONAT CATALUNYA MÓN – CONSELL DE DIPLOMÀCIA PÚBLICA DE CATALUNYA (PCM-DIPLOCAT): Joan Reñé i Huguet

PATRONAT FIRA SANT ISIDRE DE CERVERA: Antoni Navinés i Miró

PATRONAT FIRA DEL TORRÓ I LA XOCOLATA A AGRAMUNT: Antoni Navinés i Miró.

PATRONAT DE FIRES DE MOLLERUSSA: Joan Reñé i Huguet.

PATRONAT MUNICIPAL FIRAPORC DE JUNEDA: Antoni Navinés i Miró.

PATRONAT MUNICIPAL DE FIRES DE BALAGUER: Antoni Navinés i Miró.

PATRONAT MUNICIPAL JOSEP LLADONOSA, D’ALGUAIRE: Rosa Pujol i Esteve.

PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT: Joan Reñé i Huguet.

PATRONAT PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES: Joan Reñé i Huguet. Substitut: Gerard Sabarich Fernández-Coto.

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT DE CERVERA: Joan Reñé i Huguet, Jordi Latorre Sotus i Rosa Perelló Escoda.

SOCIETATS

APPLUS AGROAMBIENTAL S.A.: Josep Ibarz Gilart.

CIRCUIT DE MOTOCRÒS DE CATALUNYA, SLU: Consell d’Administració: Francesc Cerdà i Esteve i Antoni Fo i Belli.

EDULLESA: Francesc Cerdà i Esteve.

SOCIETAT PORTAL DE LLEIDA S.L. (Consell d’Administració): Rosa Pujol i Esteve i M. Eloi Bergós Farràs.

VARIS

RED TÉCNICA DE DIPUTACIONES DE LA FEMP: Ramon Bernaus i Abellana.

EXPO-URGELL DE TÀRREGA: Enric Mir Pifarré.

FIRA DE L’AMETLLA DE VILAGRASSA (Consell Assessor): Rosa Maria Perelló i Escoda.

FIRA MUNICIPÀLIA: Joan Ubach Isanta.

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT: Antoni Navinés i Miró.

JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL POLÍGON SECTOR SUD 2 DE MAIALS: Antoni Fo i Belli.

JUNTA DISTRIBUÏDORA D’HERÈNCIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: Rosa Ma. Perelló Escoda.

JUNTA GENERAL DE LA COMUNITAT DE REGANTS DEL SEGRIÀ SUD: Rosa Pujol i Esteve.

MERCOLLEIDA: Joan Reñé i Huguet.

MESA NACIONAL PER A LES INFRAESTRUCTURES: Josep Ibarz Gilart.

PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU: Gerard Sabarich Fernández-Coto. Suplent: Francesc Boya Alòs.

PLA ESPECIAL D’EMERGÈNCIES PER NEVADES A CATALUNYA: Josep Ibarz Gilart i Antoni Navinés Miró.

PLA INFOCAT: Joan Vidal i Balañà.

PLA INTERDEPARTAMENTAL DE SALUT PÚBLICA (PINSAP) – Grup de treball: Paco Cerdà Esteve.

PROCICAT (GRUP DE TREBALL DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA): Josep Ibarz Gilart . Substitut: Sara Mestres Llusà.

PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE A L’ÀMBIT DE CATALUNYA (Plans de Zona): Josep Ibarz Gilart (interlocutor).

SOLSONÈS FIRES (Consell d’Administració): Eloi Bergós Farràs.

TAULA D’IMPULS A L’AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC A CATALUNYA: Enric Mir i Pifarré.

TAULA ESTRATÈGICA CATALANA DEL CORREDOR MEDITERRANI: Joan Reñé Huguet

  • Grup d’estratègia en matèria d’infraestructures: Ramon Lleonart Puerto
  • Grup d’estratègia d’acció econòmica: Rosa M. Perelló Escoda
  • Grup d’estratègia en matèria de serveis de transports i logística: Josep R. Ibarz Gilart

TAULA ESTRATÈGICA IMPULS DE L’AEROPORT D’ALGUAIRE: Joan Reñé i Huguet.

TAULA ESTRATÈGICA IMPULS DE L’AEROPORT DE LA SEU D’URGELL: Joan Reñé i Huguet. Suplent: Antoni Navinés i Miró.

TAULA NACIONAL DE LA INFÀNCIA DE CATALUNYA: (Vocalia del Ple): Francesc Sabanés.

TAULA TERRITORIAL DE LA INFÀNCIA DE CATALUNYA CENTRAL: (Vocalia del Ple): Francesc Sabanés.

REPRESENTACIONS DEL PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LLEIDA: Paco Cerdà Esteve.

REPRESENTACIONS DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS

CÀTEDRA D’ESTUDIS MEDIEVALS COMTAT D’URGELL: Rosa Pujol i Esteve.

CENTRE D’ART I NATURA DE L’AJUNTAMENT DE FARRERA: Rosa Pujol i Esteve.

COORDINADORA DE CENTRES D’ESTUDIS DE PARLA CATALANA: Rosa Pujol i Esteve.

FUNDACIÓ PERELLÓ: Jordi Latorre Sotus.

MUSEU DE LLEIDA DIOCESÀ I COMARCAL (Comissió d’Assessorament): Rosa Pujol i Esteve.

PATRONAT D’ARQUEOLOGIA DE GUISSONA (Consell Rector): Josep R. Ibarz i Gilart.

REPRESENTACIONS DEL PATRONAT DE TURISME TERRES DE LLEIDA

AGÈNCIA CATALANA DE TURISME
Consell de Direcció: Gerard Sabarich i Fernández-Coto. Suplent: director del Patronat de Turisme.
Consell General de Participació: Gerard Sabarich i Fernández-Coto. Suplent: director del Patronat de Turisme.