Sou a: Inici > Diputació i territori > Els Vicepresidents
Diputació i territori

Els Vicepresidents

• Els vicepresidents seran nomenats i cessats lliurement pel president de la Diputació d'entre els membres de la Junta de Govern, donant-ne compte al Ple en la primera sessió que aquest celebri.

Correspon als vicepresidents substituir en la totalitat de les seves funcions i per ordre de nomenament, al president, en els casos d'absència, malaltia o impediment que impossibiliti aquest per a l'exercici de les seves atribucions, i també desenvolupar les funcions del president en els supòsits de vacant a la Presidència fins a la presa de possessió del nou president.També poden exercir funcions per delegació del president.

Els quatre vicepresidents de la Diputació són: Miquel Padilla Díaz (CIU), Rosa Maria Perelló Escoda (CIU), Joan Pau Perdices Pla (CDA) i Josep Ramon Ibarz Gilart (CIU)

Il·ltre. Sr. Miquel Padilla Díaz (CIU)

Vicepresident primer

Miquel Padilla

Il·lma. Sra. Rosa Maria Perelló Escoda (CiU)

Vicepresidenta segona

Rosa Maria Perelló

Il·ltre. Sr. Joan Pau Perdices Pla (CDA)

Vicepresident tercer

Pau Perdices

Il·lm. Sr. Josep Ramon Ibarz Gilart (CIU)

Vicepresident quart

Josep Ibarz


Façana de la Diputació de Lleida. Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26
25007 Lleida
Tel. 973 24 92 00
  • Institut d'Estudis Ilerdencs
  • Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida
  • Diputació de Lleida. Patronat Turisme
  • Ara Lleida
  • Promoció econòmica
  • Ceeilleida
  • OAGRTL
  • Escoles Especials
  • GLOBALleida
  • © Diputació de Lleida - Avís legal - Accessibilitat - Contacte - Política de cookies